Jau trečią kartą (!) tobulėsime kartu su Erasmus+. Šiemet gautas finansavimas projekto „Sėkmingos įtraukties link pasitelkiant dėmesingumo praktikas“ 2023-2024 m. įgyvendinimui. Šis projektas atliepia Lietuvos švietimo strategiją ir užtikrina darželio strateginio tikslo 2022–2024 metams – patobulinti vaiko ugdymo(si) kokybę, plėtojant įtraukųjį ugdymą, įgyvendinimą.

en funded by the eu pos

 Naujų patirčių ir kompetencijų siekiai tęsis kartu su Erasmus+. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ sėkmės istorija

saltinelis logo

Jau ne pirmąjį kartą Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ bendruomenę apima geras déjà vu jausmas, kai gauname patvirtinimą, kad atvertos durys mūsų siekiui tobulinti kompetencijas ir perkelti u patirtį į darželio praktiką.
Dalinamės savo sėkmės istorija, kaip atvėrusia tarptautinis bendradarbiavimas atvėrė kelius naujoms galimybėms pagilinti žinias ir pritaikyti jas savo praktikoje.
2018 m. pirmąkart laimėjome „Erasmus+“ programos KA1 projektą „Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“. Tuomet supratome, kad dalyvavimas tarptautiniuose kursuose, užsienio darželių darbo stebėjimas yra labai veiksminga priemonė pedagogų ir administracijos darbuotojų įkvėpimui, motyvuojanti gerinti ugdymo procesą. Darželis tapo atviresnis: sulaukėme užsienio praktikantų, kurių dėka vaikai įgijo unikalios patirties. Darželyje praktiką atlikusi auklėtojos asistentė iš Turkijos sužadino vaikų smalsumą, paskatino socializaciją, norą išbandyti pirmuosius anglų kalbos įgūdžius, suteikė vaikams gerų emocijų, apjungė juos bendroms veikloms, kad viešnia jaukiai jaustųsi darželio aplinkoje.
Užbaigę pirmąjį projektą, 2019 m. su įkvėpimu teikėme antrąjį kita aktualia tema, nes darbuotojai norėjo pagilinti žinias ir įgūdžius apie lauko pedagogiką. Taigi įgyvendinome projektą „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“. 2020 metais, kada projektas turėjo įsibėgėti savo veiklomis, netikėtai užklupo pandemija. Nors negalėjome išvykti ir stebėti kolegų darbo užsienyje, žinias gilinome skaitydami literatūrą, kūrybiškai nukreipdami energiją į galimų veiklų su vaikais apmąstymus, vizualizacijas ir praktinės veiklos planavimą. Projekto veiklos laikotarpis buvo pratęstas, ir kai tik Europos sienos atsivėrė, išvykome į mokymus, vizitus.
Ir štai 2022 m. rudenį mus „pasivijo“ EITA apdovanojimas Kauno Valdorfo darželiui „Šaltinėlis“ už pirmojo projekto įgyvendinimą, kuris tarp teiktų paraiškų apdovanojimui gauti, buvo atrinktas kaip novatoriškiausias Lietuvoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėje), kūrybiškumą ir tvarumą skatinantis projektas. Tai – pirmasis EITA apdovanojimu įvertintas Lietuvos (ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėje) projektas.
Užsienio kolegų darbo stebėjimo vizitai, įkvepiantys kursai pedagogams turėjo didelį poveikį. Praktikoje pritaikytos žinios, patobulinti užsienio kalbų įgūdžiai, mokymų metu užsimezgę ir praktikoje išbandyti bendradarbiavimo ryšiai paskatino vėl teikti paraišką.
Taigi jau trečią kartą (!) tobulėsime kartu su Erasmus+. Šiemet gautas finansavimas projekto „Sėkmingos įtraukties link pasitelkiant dėmesingumo praktikas“ 2023-2024 m. įgyvendinimui. Šis projektas atliepia Lietuvos švietimo strategiją ir užtikrina darželio strateginio tikslo 2022–2024 metams – patobulinti vaiko ugdymo(si) kokybę, plėtojant įtraukųjį ugdymą, įgyvendinimą.
Pasaulinė sveikatos organizacija skelbia apie vis didėjančius psichologinių sutrikimų skaičius, kuriuos dar labiau katalizavo pandemija ir karas Ukrainoje. Šias tendencijas pastebime ir mes, nes kasdien vaikai patiria daugybę įvairiausių emocijų. Moksliniai tyrimai rodo, kad tie vaikai, kurie iš anksto, saugioje aplinkoje įgavo psichologinius instrumentus valdyti savo emocijas ir objektyviai reaguoti į nutikusį įvykį, geba padėti ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, kolegoms ir net visuomenei. Dėmesingumas – viena iš socialinės ir emocinės kompetencijos sudėtinių dalių dėl gyvenimo ritmo, informacijos gausos, pokyčių visuomenėje tampa ypač aktuali XXI amžiaus žmogui. Pastebima, kad vis dažniau vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, tam, kad galėtų pasiekti ugdymo(si) pažangos, reikia didesnių pastangų ir kantrybės. 2023-2024 metams iškėlėme veiklos uždavinį – pagerinti ugdymo kokybę, siekiant pokyčių ugdymosi ir ugdymo strategijų srityse ir praturtinti Valdorfo pedagogikos taikymą, integruojant dėmesingumo ugdymo praktikas kaip strategijas, padedančias vaiko asmenybinei raidai. Todėl šis Erasmus+ projektas mūsų darželiui yra labai aktualus ir savalaikis.
Įgyvendinant „Erasmus+“ programos KA1 projektą „Sėkmingos įtraukties link pasitelkiant dėmesingumo praktikas“ 10 darželio pedagogių ir vadovės dalinsis įtraukties praktikomis, patobulins savo kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje. Taip pat bus atnaujintas darželio įtraukiojo ugdymo modelis, integruojant dėmesingumo ugdymo praktikas kaip strategijas, padedančias vaiko asmenybinei raidai. Vaikai įgis naujų sąmoningo dėmesingumo įgūdžių, pagerės socialinė-emocinė kompetencija. Planuojama, kad ne mažiau 87 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų padarys pažangą visose socialinės – emocinės kompetencijos ugdymosi srityse pagal atitinkamą vaikų raidą.
Dalyvavimas projekte darželio pedagogėms padės išanalizuoti, atrinkti ir pritaikyti Valdorfo pedagogikai tinkamiausius užsienio šalių dėmesingumo ugdymo pavyzdžius. Juos pritaikius praktikoje tikimasi, kad pagerės vaikų mokymosi, socialiniai ir bendravimo įgūdžiai, emocinis klimatas, emocinė vaikų sveikata, gebėjimas susikaupti, siekiant išmokti ką nors nauja, sprendžiant buitines ar mokymosi užduotis, sėkmingo vaikų mokymosi mokykloje starto galimybės. Taigi projektas padės siekti mūsų, ugdytojų, tikslų.„Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.“