Ataskaitos

Vadovo veiklos ataskaitos

2018 m. vadovo veiklos ataskaita

2017 m. vadovo veiklos ataskaita

2016 m. vadovo veiklos ataskaita

Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos

2018 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2017 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2016 m. lėšų panaudojimo ataskaitos:

2016 m. sausio mėn. 

2016 m. vasario mėn. 

2016 m. kovo mėn.

2016 m. balandžio mėn.

2016 m.

IV ketvirtis

 III ketvirtis

 I ketvirtis

2015 m.

2014 m.

2014 m. balanso priedai

2013 m.

2013 m. balanso priedai:

2012 m.

2012 m. balanso priedas: