Svetainė naudoja slapukus (ang.: cookies) !

Slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis: ją naršyti, prisijungti prie svetainės ir t.t.
Taip pat svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus svetainės lankomumo analizei (Google analytics).
Šie ir būtinieji slapukai negali būti išjungti.

Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija "Šaltinėlis"

 

projektas

KAUNO PARAMOS VALDORFO PEDAGOGIKAI BENDRIJA „ŠALTINĖLIS"

Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis" įkurta 2002 m.

Bendrijos tikslai ir uždaviniai:

  • Visokeriopai remti Valdorfo pedagogikos idėjų įgyvendinimą Valdorfo darželyje „Šaltinėlis";
  • propaguoti visuomenės gyvenimą, grindžiamą socialinės ekologijos principais, remti visuomenės kultūrinio gyvenimo laisvė ir tėvų teisė laisvai rinktis vaiko ugdymo sistemą;
  • kurti ugdymosi aplinką, kuri žadintų įgimtą vaikų smalsumą, fizinį aktyvumą ir norą tyrinėti kilusias idėjas remiantis pavyzdžio - pamėgdžiojimo principu, sudaryti sąlygas laisvam, kūrybingam vaiko asmenybės vystymuisi.

Bendrijos nariai: bendrijos nariu gali būti kiekvienas LR pilietis ir užsienietis, nuolat gyvenantis LR, sulaukės 18 metų ir raštu pareiškęs apie tai Bendrijos valdybai (toliau valdybai). Bendrijos nario teises ir pareigas nariai įgyja nuo bendrijos įstatų registravimo dienos.

Bendrijos valdymas: bendrijos organai yra - visuotinis narių susirinkimas; valdyba; valdybos pirmininkas-prezidentas.
Bendrijos padaliniai: 2007 m. įkurta „Tėvų finansinės ir ūkinės paramos koordinavimo grupė".

Bendrijos „Šaltinėlis" valdyba:

• Audrius Korolkovas - pirmininkas,
• Irmantas Girijotas – narys (1 gr.)
• Kristina Tumpienė – narė (2 gr.)
• Žymantė Litvinienė– narė (3 gr.)
• Paulius Šinkūnas – narys (3 gr.)
• Miglė Širmenytė-Avižienė – narė (4 gr.)
• Jūratė Tatolytė – narė (darželio atstovė)

Bendrijos sąskaita:
AB bankas DnB NORD, Sąsk. Nr. LT924010042501808661

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2013 m.