Pedagogai

KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBA

1. Audra Liaudanskienė, direktorė, I vad. kat., Mokytojų tarybos pirmininkė
2. Rima Tamašauskienė, auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos sekretorė
3. Jūratė Tatolytė, direktorės pavaduotoja ugdymui, I vad. kat., auklėtoja metodininkė
4. Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
5. Viktorija Šimkuvienė, vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
6. Edita Kalkienė, vyresnioji muzikos mokytoja
7. Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė
8. Milda Bružaitė, auklėtoja
9. Ieva Karpavičiūtė, auklėtoja
10. Vita Stankauskienė, vyresnioji auklėtoja
11. Raisa Juodeikienė, vyresnioji auklėtoja
12. Eglė Supronaitė, vyresnioji auklėtoja
13. Aurika Razomaitienė, auklėtoja metodininkė
14. Jana Valauskienė, auklėtoja
15. Aušra Šarkuvienė, auklėtoja
16. Vilma Narkevičienė, psichologė