Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 Asmens duomenų tvarkymo Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis" taisyklės (atsisiųsti)