Bendruomenės darbo grupės

Tėvų finansinės ir ūkinės paramos koordinavimo grupė 
  Aivaras Pukanasis- koordinatorius, 1 gr. tėvų atstovas
Nariai:
Sigita Riabko - 2 gr. tėvų atstovė
Eglė Randė - 3 gr. atstovė
Sandra Kudriavceva- 4 gr. tėvų atstovė
Jurgita Dragašienė - 5 gr. tėvų atstovė
Ilona Babachinienė - darželio auklėtoja

Tėvų finansinės ir ūkinės paramos koordinavimo grupės posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį 17.30 val.
Tėvų finansinės ir ūkinės paramos koordinavimo grupės veiklos nuostatai.

Mugių organizavimo grupė
„Mugių organizavimo“ grupė - padeda įdomiau organizuoti darželio renginius, muges ir kitas pramogas. 
Koordinatorius - Milda Bružaitė (auklėtoja.)
Nariai:

Ilona Gaigalė - 1 gr.
Ilona Onusaitienė – 4 gr.
Indrė Kudriavceva - 5 gr.
Karolina Šimkienė - 3 gr.
Aistė Statkevičienė - 4 gr.
Indrė Karbauskienė - 2 gr.
Karina Banionienė - 5 gr.

Išvykų, švenčių organizavimo grupė
„Išvykų, švenčių organizavimo“ grupė - renka įvairesnius bendruomenės žygių ir išvykų maršrutus, juos paįvairina linksmomis pramogomis, rengia šventes. 
Koordinatorius - Edita Kalkienė (muz.vad.)
Nariai:
Karolina Korolkova - 2 gr.
Audrius Korolkovas – 2 gr.
Agnė Pinigienė – 2 gr.
Marius Pinigis - 2 gr.
Karolina Šimkienė - 3 gr.

Eglė Supronaitė - auklėtoja

Aplinkos tvarkymo grupė
„Aplinkos tvarkymo“ grupė - rūpinasi saugios, estetiškos kiemo, grupių aikštelių aplinkos sutvarkymu, organizuoja talkas. 
Koordinatorius - Aurika Razomaitienė (3 gr.)

Nariai:
Tautvydas Gurskas - 3 gr.
Tadas Šimkus - 3 gr.
Aivaras Babachinas - 3 gr.

Ryšių su visuomene grupė
„Ryšių su visuomene“ grupė - skleidžia gerąją žinią apie Valdorfo pedagogiką ir Valdorfo darželį; rūpinasi straipsniais, literatūros vertimu, reprezentacinėmis priemonėmis. 
Koordinatorius - Jadvyga Raubienė (logopedė)

Nariai:
Vida Drąsutė - 3 gr.
Vilma Narkevičienė - 2 gr.
Motiejus Gaigalas - 1 gr.
Asta Stasiukaitienė - 4 gr.
Šarūnas Jurelė - 3 gr.
Tomas Stasiukaitis - 4 gr.

Remonto grupė
„Remonto“ grupė - kuria vaikų žaidimams ir ugdymui(si) palankią, estetišką, saugią grupių ir kitų patalpų aplinką, organizuoja remonto darbus. 
Koordinatorius - Raisa Juodeikienė (auklėtoja)

Nariai:
Marius Semėnas - 4 gr.
Jurgita Čepurnienė - 5 gr.
Mindaugas Medelis - 2 gr.
Viktorija Šimkuvienė - menų pedagogė
Agnė Jefimovienė - pavaduotoja ūkiui

Amatų grupė
„Amatų“ grupė - kviečia išmokti bei išmokyti kitus gražių rankdarbių, amatų; dalyvauti akcijose, mugėse siekiant pritraukti papildomų lėšų į Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ fondą. 
Koordinatorius - Rima Tamašauskienė (auklėtoja)

Nariai:
Rima Kavaliauskaitė - 2 gr.
Ernesta Nagytė - 3 gr.
Julija Astrauskienė – 3 gr.
Midona Žuravliova - 3 gr.
Monika Kastantinavičiūtė - 4 gr.