Svetainė naudoja slapukus (ang.: cookies) !

Slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis: ją naršyti, prisijungti prie svetainės ir t.t.
Taip pat svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus svetainės lankomumo analizei (Google analytics).
Šie ir būtinieji slapukai negali būti išjungti.

Projektai

Tęsiame projektinę veiklą :
• praturtiname ugdymo procesą įvairiais ekologiniais, pažintiniais – tyrinėjimo, kūrybingumą skatinančiais renginiais ir veiklomis,
• ugdytinių tėvelius į aktyvią kūrybinę veiklą ir edukacinių erdvių kūrimą bei tobulinimo veiklą,
• taikome lauko pedagogikos elementą.

Darželyje įgyvendinami (įgyvendinti) ekologiniai ir lauko pedagogikos projektai:

Idėjos savarankiškai panaudoja vaikų veiklą su tėvais gamtinę medžiagą (įgyvendinama nuo 2020 m. kovo mėn.)
Oi, šermukšniau, šermukšniau, ar auginai uogeles? (įgyvendintas 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn.)
Rudens karoliai (įgyvendintas 2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn.)
Laisvieji žaidimai lauke (įgyvendintas 2019 m. birželio – spalio mėn.)
Darželio bendruomenės telkimas aplinkos tvarkymui (įgyvendintas 2019 m. balandžio- lapkričio mėn. lapkričio mėn. gegužės mėn.)

Mokausi pažinti skaičius, skaičiuoju (panaudojant gamtinę medžiagą) (įgyvendintas 2019 m. rugsėjo-spalio mėn.)

Idėjų projektams randame:
- Cornell J. Sharing Nature with Children. Klasikinis tėvų ir mokytojų gamtos pažinimo vadovas
– mokymasis lauke. Praktinės gairės, idėjos ir parama mokytojams ir praktikams Škotijoje
www.educationscotland.gov.uk
- Erasmus+ projektų (eLearning from Nature – „E-mokymasis iš gamtos“ ir „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“) medžiaga ir apibendrinta patirtį

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu  Nuo 2019 09 01 iki 2022 08 31 darželis dalyvauja projekte kaip asocijuotas partneris ERASMUS+ KA201 projekte Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (SMILE) (liet. Socialinių-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse), kuris prie projektų rezultatų testavimo ir vertinimo, dalyvavimo seminaruose socialinių-emocinių gebėjimų lavinimo tema.

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu Nuo 2019-07-01 iki 2022-06-30 įgyvendinamas ERASMUS+ KA1 projektas Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti (liet. „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“) Projekto tikslas: Pagerinti pedagogų darbo kokybę, žinias, paskatinti naujus metodus (taikant lauko pedagogiką) naudoti, palaikyti gerosios patirties perėmimą ir dalinimąsi, užtikrinti darželio atvirumą ir daugiakultūriškumo vystymą.

 

Nuo 2019-05-07 iki 2021-05-07 darželyje įgyvendinamas projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ . Projekto tikslas – gerinti jaunosios kartos Kauno apskrityje mitybos raštingumą, psichikos sveikatą (savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška), kasdieninės veiklos ir poilsio režimą. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktos didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje

 

 Nuo 2018 -09-01 iki 2020-12-31 darželyje įgyvendinama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2 ESFA –V-729-03-0001) veikla - „Psichologinės pagalbos plėtra“

 

programos logotipas mėlynas jpg formatuDarželis nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31 dalyvauja ERASMUS+ KA1 projektas The Path of Creativity Development: From Educators to Children (liet. Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“) ( plačiau skaitykite )

Healthedueu erasmus

Mūsų darželis (nuo 2016-10-01) dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerių projekte „Innovative learning methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and basic education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja. ( plačiau skaitykite čia )

Erasmus enature

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis", kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte "E-learning from Nature" (E-mokymasis iš gamtos) (plačiau skaitykite)

 

Darželio "Šaltinėlis" bendruomenė nuo 2015 m. yra iniciatyvos Eko karta "Žalia pėda" dalyvė. Jau kelinti metai kartu su vaikais kuriame teminius sodelius, sodininkavimo veiklą naudojame vaikų ekologinio ugdymo sąmoningumo bei svarbių gyvenimo įgūdžių ugdyme (nario pažyma)

 

Kauno paramos Valdorfo pedagogikų bendrija „Šaltinėlis" 2013 metais įgyvendina paprojektą  „Gyvybingo Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės modelio kūrimas Lietuvoje"  finansuoja iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo, kuria siekiama sumažinti ekonomines programas ir socialinius skirtumus išsiplėtimusioje Europos Sąjungoje.

Daugiau apie paprojektą skaitykite darželio svetainę puslapyje "NVO/Asociacija Paramos Vadorfo pedagogų bendrija „Šaltinėlis"