Darželio veiklos dokumentai

 
Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" Nuostatai (peržiūrėti dokumentą),
Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" Etikos kodeksas (peržiūrėti dokumentą)
Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" Vidaus darbo tvarkos taisyklės (peržiūrėti dokumentą)

Darželyje nuomojamų patalpų nėra

               Strateginis planas

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" 2016-2018 m. strateginis planas (peržiūrėti)

                Metinis planas

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" 2018 m. veiklos planas (peržiūrėti)

               Mėnesio planai

2018 m. lapkričio mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. spalio mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. rugsėjo mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. birželio mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. gegužės mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. balandžio mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. kovo mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. vasario mėn. planas (peržiūrėti)

2018 m. sausio mėn. planas (peržiūrėti)