Svetainė naudoja slapukus (ang.: cookies) !

Slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis: ją naršyti, prisijungti prie svetainės ir t.t.
Taip pat svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus svetainės lankomumo analizei (Google analytics).
Šie ir būtinieji slapukai negali būti išjungti.

Maitinimo organizavimas ir mokestis už darželį

Mokestis už darželį

- Sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-454  (redakcija nuo rugsėjo 1d.)

- Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-22)

Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo nevertinant šeimos pajamų

- 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; Nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo (Žr. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinė parama mokiniams)

- Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimas

Maisto produktų tiekėjų sąrašas (peržiūrėti)

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti maisto produktų grupės (peržiūrėti)

Informaciniai lankstinukai-plakatai:

Vaisių ir daržovių nauda (peržiūrėti)
Baltasis cukrus (peržiūrėti)
Maisto priedai (peržiūrėti)

- LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01)

- Vaikų maitinimo organizavimo Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas. Alergijas arba netoleravimą sukeliančios medžiagos arba produktai. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011, 2011 m. spalio 25 d. (Peržiūrėti)

- Maisto produktų priėmimo, saugojimo ir išdavimo tvarka Kauno valdorfo darželyje „Šaltinėlis" (peržiūrėti)

- Maisto tvarkymas Kauno Valdorfo darželyje "Šaltinėlis" šalyje paskelbus karantiną (peržiūrėti dokumentą)

Valgiaraščiai

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis 6-7 metų priešmokyklinio amžiaus vaikams