4-os grupės vaikučiai su mokytoja Raisa Juodeikiene ir meninio ugdymo mokytoja Viktorija Šimkuviene šauniai įsitraukė į respublikinį plenerą „Sniego karalystė 2022“, kuris skirtas lietuvių prozininko, poeto, dramaturgo, spaudos darbuotojo, muziejininko, literatūros kritiko Bernardo Brazdžionio 115 gimimo metinėms pažymėti. Pasitelkę Vytės Nemunėlio poeziją (eilėraštis "Mano namas") bei savo fantaziją ir kūrybiškumą, vaikai iš sniego lipdė, statė, formavo namą, puošė bei dekoravo gamtine medžiaga, moliu, sniego kamuoliukais...

priedas 3 2  272323495 1154088238671558 1913690966841915883 n


Projekto metu buvo siekiama sudaryti sąlygas formuotis estetiniam vaikų skoniui, puoselėti meilę savo šalies poetų kūrybai, ugdyti vaikų vizualinę raišką, išradingumą pasitelkiant STEAM, gebėjimą kurti bendradarbiaujant, tartis, ieškoti sprendimų, džiaugtis darbo rezultatu.