Darželio bendruomenę sudaro:

  • vaikai,
  • tėvai,
  • pedagogai,
  • nepedagoginiai darbuotojai

Valdorfo darželyje yra pabrėžiama gerų ir artimų santykių su šeima palaikymo svarba. Užsienio ikimokyklinių įstaigų pavyzdžiu darželyje tėvų iniciatyva 2002 m. gruodžio 9 d. įsikūrė savarankiška visuomeninė organizacija Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“.

Konstruktyviems ryšiams su valdžios institucijomis palaikyti darželyje veikia Darželio taryba, kurią sudaro pedagogai ir tėvai.

Darželio taryba ir Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“ sprendžia aktualius ugdymo planavimo, turinio, Valdorfo darželio ugdymo programos atitikimo valstybinėms ugdymo programoms problemas, ieško papildomų resursų, buria visą darželio bendruomenę, organizuoja šventes, muges, talkas, išvykas ir įvairias akcijas.