Paskirtis

Konsultuoti ir skleisti visuomenei humanistinės Valdorfo pedagogikos idėjas ir praktinė patirtį, atskleidžiant jos teigiamą poveikį vaiko socializacijai.

Veiklos kryptys

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas;
Švietimo pagalbos šeimai teikimas;
Studentų praktikos organizavimas ir mokymai.


Veiklos formos

Konsultacijos:
priima lankytojus ir organizuoja išvažiuojamąsias konsultacijas.
Švietėjiška veikla:
organizuoja seminarus, metodinius renginius, konferencijas, rengia metodines priemones vaikams, tėvams ir pedagogams.
Tiriamoji - analitinė veikla:
tiria ir analizuoja pedagogų ugdymosi poreikius taikant Valdorfo pedagogiką;
sudaro sąlygas ir inicijuoja aukštųjų mokyklų tyrimus darželyje;
kaupia ir skleidžia informaciją.
Projektinė veikla

Socialiniai partneriai

Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija (LVVPI) Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras;
Tarptautinė Šteinerio/Valdorfo darželių asociacija (IASWECE);
Štutgarto (Vokietija) Valdorfo mokytojų seminaras;
Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų f-to ikimokyklinio ugdymo katedra;

Kontaktai

Metodininkės organizatorės: Jūratė Tatolytė, Rima Tamašauskienė
K. Baršausko g. 84, 51441 Kaunas
Tel. +370 37 451426
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
www.saltinelis-vd.lt