Paskirtis

Konsultuoti ir skleisti visuomenei humanistinės Valdorfo pedagogikos idėjas ir praktinė patirtį, atskleidžiant jos teigiamą poveikį vaiko socializacijai.

Veiklos kryptys

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas;
Švietimo pagalbos šeimai teikimas;
Studentų praktikos organizavimas ir mokymai.


Veiklos formos

Konsultacijos:
priima lankytojus ir organizuoja išvažiuojamąsias konsultacijas.
Švietėjiška veikla:
organizuoja seminarus, metodinius renginius, konferencijas, rengia metodines priemones vaikams, tėvams ir pedagogams.
Tiriamoji - analitinė veikla:
tiria ir analizuoja pedagogų ugdymosi poreikius taikant Valdorfo pedagogiką;
sudaro sąlygas ir inicijuoja aukštųjų mokyklų tyrimus darželyje;
kaupia ir skleidžia informaciją.
Projektinė veikla

Socialiniai partneriai

Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija (LVVPI) Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras;
Tarptautinė Šteinerio/Valdorfo darželių asociacija (IASWECE);
Štutgarto (Vokietija) Valdorfo mokytojų seminaras;
Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų f-to ikimokyklinio ugdymo katedra;

Kontaktai

Metodininkės organizatorės: Jūratė Tatolytė, Rima Tamašauskienė
K. Baršausko g. 84, 51441 Kaunas
Tel. (8 37) 451426
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
www.saltinelis-vd.lt