Darželio vėliava

saltinelio veliava

 

Darželio himnas

J. Degutytė „Šaltinis“

Šaltinėlis šaltmėtinis

Saulės kiškį apkabinęs

Palaukėj linksmai čiurlena.

Tyras tėviškės šaltini,

Šaltuonėli šaltmėtini,

Amžinai skambėk prie mūsų.

Tarp geltonos pienių pievos

Ir ievos baltos kaip pienas

Toks šviesus pasaulis mano!

Tarp geltonos pienių pievos

Ir ievos baltos kaip pienas

Mes visi laimingi būsim.