Mokestis už darželį

Sprendimas dėl ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2019-10-15) 

Maitinimo organizavimas

Keičiasi maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-394 Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Tvarkos aprašas nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, šeimynose ir vaikų socialinės globos įstaigose, reikalavimus.

Valgiaraščiai

20 dienų valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams

20 dienų valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams