Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą )

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" Psichosocialinio smurto ir mobingo politika (peržiūrėti dokumentą )

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" Vidaus darbo tvarkos taisyklės (peržiūrėti dokumentą)

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ Vidaus kontrolės politika (peržiūrėti dokumentą), Vidaus kontrolės politikos priedai

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" Paramos lėšų gavimo,apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" Pedagogų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Pagalbos vaiko savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Darbo apmokėjimo sistema (peržiūrėti dokumentą)

Instrukcija dėl vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Krizių valdymo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Finansų kontrolės taisyklės (peržiūrėti dokumentą)   Finansų kontrolės taisyklės (nauja redakcija)

Teritorijos, patalpų, įrenginių, inventoriaus, žaislų priežiūra karantino metu (peržiūrėti dokumentą)