Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.