Vizija

Aukštos pedagoginės kultūros ikimokyklinio ugdymo įstaiga, Valdorfo pedagogiką praturtinanti inovatyviais ugdymo metodais atnaujintose netradicinėse ir moderniose ugdymo(si) erdvėse.

Misija

Taikant Valdorfo pedagogiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje 1-5 (6) metų Kauno miesto vaikams, jungti bendruomenės narius vieningiems siekiams – vaiko prigimtinių galių atskleidimui ir laisvo, kūrybingo, atsakingo, sveiko žmogaus ugdymui.