KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBA

1. Audra Liaudanskienė, direktorė, I vad. kat., Mokytojų tarybos pirmininkė
2. Rima Tamašauskienė, auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos sekretorė
3. Jūratė Tatolytė, direktorės pavaduotoja ugdymui, I vad. kat., auklėtoja metodininkė
4. Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
5. Viktorija Šimkuvienė, vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
6. Edita Kalkienė, vyresnioji muzikos mokytoja
7. Ilona Babachinienė, auklėtoja auklėtoja metodininkė
8. Milda Bružaitė-Saridayi, vyresnioji auklėtoja
9. Ieva Karpavičiūtė
10. Eglė Gelšvartė, auklėtoja 
11. Raisa Juodeikienė, auklėtoja metodininkė
12. Eglė Supronaitė, vyresnioji auklėtoja
13. Žiedė Marcinkevičienė, auklėtoja
14. Aurika Razomaitienė, auklėtoja metodininkė
15. Viktorija Berezneva, meninio ugdymo mokytoja
16. Vilma Narkevičienė, psichologė