Valdorfo darželiui „Šaltinėlis“ vadovaujantis direktorius.

Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Darželio valdymo struktūra .

Valdymo schema

Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ priklausomybė - Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Pagrindinė veiklos sritis - ikimokyklinis ugdymas.

Grupių skaičius - 5 grupės, iš jų 1 lopšelio, 1 mišri nuo 1 iki 6(7) m. ir 3 darželio grupės
Vaikų amžius - 1 - 6 (7) metai.
Darbo forma - dieninė.
Darbo laikas: 10,5 val. ir 12 val. per dieną, 5 dienos per savaitę

Vietų skaičius darželyje - 82