Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" 2022-2024 m. strateginis planas (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" 2019-2021 m. strateginis planas (peržiūrėti)