BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA MODELIS KAUNO VALDORFO DARŽELYJE „ŠALTINĖLIS"

Trijų pakopų sistema:

„PRIEŠDARŽELINĖ" TĖVŲ GRUPĖ

Darbas su darželį lankysiančių vaikų tėvais:

- praktinės ir teorinės žinios apie Valdorfo pedagogiką;

- darželio veiklos ypatumai, principai;
- ugdymo šeimoje ir darželyje tęstinumas;
- tėvų motyvacija;
- informacinis - pristatomasis rinkinys.

„PADEDAM VIENAS KITAM AUGTI"

Įsiliejimas į bendruomenė:

- dalyvavimas savivaldoje, neformaliose struktūrose (NVO)
- dalyvavimas ugdymo procese;
- seminarai, renginiai tėvams;
- ritualai ir tradicijos;
- šeimų parama šeimoms.

„PRIEŠMOKYKLINĖ PARTNERYSTĖ"

Bendradarbiavimas su priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais:

- informacinė, konsultacinė veikla dėl ugdymo tęstinumo ir adaptacijos mokykloje;
- dalyvavimas ugdymo procese;
- projektinė veikla;
- tradicijos.