Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" „ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS" (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" „PRIVATUMO POLITIKOS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS" (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželyje "Šaltinėlis" vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2018.06.30 redakcija) (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" "INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ" (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" "INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA" (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" "VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS" (peržiūrėti)

Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" "SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS" (peržiūrėti)