Kauno Valdorfo darželyje "Šaltinėlis" vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2018.06.30 redakcija) (peržiūrėti)