Veiklos kokybės įsivertinimas:

- 2023 m. darželio veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

 

Vadovo veiklos ataskaitos

2023 m. vadovo veiklos ataskaita

2022 m. vadovo veiklos ataskaita

2021 m.vadovo veiklos ataskaita

2020 m. vadovo veiklos ataskaita 

2019 m. vadovo veiklos ataskaita

2018 m. vadovo veiklos ataskaita

Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos

2024 m.

I ketvirtis

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2022 m. 

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis 

2021 m. 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis

III ketvirtis 

II ketvirtis 

I ketvirtis 

2020 m. 

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis 

2019 m.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2018 m.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2017 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis