Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (peržiūrėti)