en funded by the eu pos   2023 - 2024 m. darželyje įgyvendinamas Erasmus+ programos KA1 projektas „Sėkmingos įtraukties link pasitelkiant dėmesingumo praktikas“. Įgyvendinant šį projektą 10 darželio pedagogių ir vadovės dalinsis įtraukties praktikomis, patobulins savo kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje. Taip pat bus atnaujintas darželio įtraukiojo ugdymo modelis, integruojant dėmesingumo ugdymo praktikas kaip strategijas, padedančias vaiko asmenybinei raidai. Vaikai įgis naujų sąmoningo dėmesingumo įgūdžių, pagerės socialinė-emocinė kompetencija.

 

 222   2022 m. mūsų darželis kaip asocijuotas partneris, atsakingas už patirties ir gerųjų praktikų priėmimą ir dalijimąsi, metodinės medžiagos testavimą, dalyvavimą mokymuose ir grįžtamojo ryšio teikimą bei viešinimą, prisijungė prie tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti“ (GATE). Daugiau apie projektą: https://www.gate2gifted.eu

 

111.png   2022 m. mūsų darželis tapo tarptautinio InCrea+ (Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus) projekto (angl. INclusive CREAtivity through Educational Artmaking) asocijuotu partneriu. Tai puiki proga įsilieti į projektą, sužinoti daugiau apie įtraukųjį ugdymą, meninių veiklų galimybes įtraukiojo ugdymo stiprinime, bendrauti ir bendradarbiauti. Daugiau apie projektą rasite: https://increaplus.eu/lt/pradzia

 

Taikome projektinį metodą:
• praturtiname ugdymo procesą įvairiais STEAM, ekologiniais, pažintiniais – tyrinėjimo, kūrybingumą skatinančiais renginiais ir veiklomis,
• įtraukiame ugdytinių tėvelius į aktyvią kūrybinę veiklą ir edukacinių erdvių kūrimą bei tobulinimą,
• taikome lauko pedagogikos elementus.

Idėjų projektams randame:
- Cornell J. Sharing Nature with Children. Klasikinis tėvų ir mokytojų gamtos pažinimo vadovas
– mokymasis lauke. Praktinės gairės, idėjos ir parama mokytojams ir praktikams Škotijoje
www.educationscotland.gov.uk
- Erasmus+ projektų (eLearning from Nature – „E-mokymasis iš gamtos“, „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“ ir kt.) medžiaga ir apibendrinta patirtį

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu  Nuo 2019 09 01 iki 2022 08 31 darželis dalyvauja projekte kaip asocijuotas partneris ERASMUS+ KA201 projekte Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (SMILE) (liet. Socialinių-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse), kuris prie projektų rezultatų testavimo ir vertinimo, dalyvavimo seminaruose socialinių-emocinių gebėjimų lavinimo tema.

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu Nuo 2019-07-01 iki 2022-06-30 įgyvendinamas ERASMUS+ KA1 projektas Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti (liet. „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“) Projekto tikslas: Pagerinti pedagogų darbo kokybę, žinias, paskatinti naujus metodus (taikant lauko pedagogiką) naudoti, palaikyti gerosios patirties perėmimą ir dalinimąsi, užtikrinti darželio atvirumą ir daugiakultūriškumo vystymą.

 

Nuo 2019-05-07 iki 2021-05-07 darželyje įgyvendinamas projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ . Projekto tikslas – gerinti jaunosios kartos Kauno apskrityje mitybos raštingumą, psichikos sveikatą (savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška), kasdieninės veiklos ir poilsio režimą. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktos didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje

 

 Nuo 2018 -09-01 iki 2020-12-31 darželyje įgyvendinama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2 ESFA –V-729-03-0001) veikla - „Psichologinės pagalbos plėtra“

 

programos logotipas mėlynas jpg formatuDarželis nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31 dalyvauja ERASMUS+ KA1 projektas The Path of Creativity Development: From Educators to Children (liet. Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“) ( plačiau skaitykite )

Healthedueu erasmus

Mūsų darželis (nuo 2016-10-01) dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerių projekte „Innovative learning methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and basic education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja. ( plačiau skaitykite čia )

Erasmus enature

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis", kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte "E-learning from Nature" (E-mokymasis iš gamtos) (plačiau skaitykite)

 

Darželio "Šaltinėlis" bendruomenė nuo 2015 m. yra iniciatyvos Eko karta "Žalia pėda" dalyvė. Jau kelinti metai kartu su vaikais kuriame teminius sodelius, sodininkavimo veiklą naudojame vaikų ekologinio ugdymo sąmoningumo bei svarbių gyvenimo įgūdžių ugdyme (nario pažyma)

 

Kauno paramos Valdorfo pedagogikų bendrija „Šaltinėlis" 2013 metais įgyvendina paprojektą  „Gyvybingo Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės modelio kūrimas Lietuvoje"  finansuoja iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo, kuria siekiama sumažinti ekonomines programas ir socialinius skirtumus išsiplėtimusioje Europos Sąjungoje.

Daugiau apie paprojektą skaitykite darželio svetainę puslapyje "NVO/Asociacija Paramos Vadorfo pedagogų bendrija „Šaltinėlis"