Pedagogikos pradininkas − austrų filosofas, rašytojas, mokytojas, socialinis reformatorius, architektas ir ezoterikas Rudolfas Šteineris(1861−1925 m.), redagavęs ir išleidęs Gėtės gamtos mokslų raštus, propagavęs teosofiją, sukūręs antroposofijos filosofiją, 1919 m. antroposofijos pagrindu įkūręs pirmąją Valdorfo mokyklą. Rudolfas Šteineris -  filosofas ir literatūrologas, ugdytojas, Valdorfo pedagogikos pradininkas, rašytojas ir dramaturgas, naujo judesio meno „euritmijos“ pradininkas, naujo dvasinio sąjūdžio – antroposofijos pradininkas, antroposofinės medicinos, biodinaminio ūkininkavimo pagrindėjas, architektas ir menininkas, teigė, kad  „vaikas formuoja savo asmenybę ne tik pagal tai, ką mes jam sakome, bet ir pagal vidinę mūsų nuostatą, pagal mūsų vidinio mąstymo kokybę ir mūsų vidinius jausmus... Mums nereikalingas joks kitas metodas, tik tapti žmogumi, vertu vaiko pamėgdžiojimo...”