Visos Valdorfo mokyklos visame pasaulyje kas savaitę rengia susirinkimus,  kuriuose mokytojai susiburia kartu mokytis, užsiimti menine veikla ir aptarti pedagogines problemas bei priimti sprendimus siekdami kurti ir stiprinti kolegialumą ir bendradarbiavimą. Šie susitikimai sustiprina ir praturtina mokytojų darbą, nes sudaromos sąlygos dirbti kartu vaikų ir mokyklos labui.